Polar Kraft

Hva er en plusskunde?

Oppdatert

Flere privatpersoner ser på muligheter for å redusere sine strømkostnader. En løsning som blir mer og mer vanlig er å produsere strøm til eget forbruk og på den måten redusere sine kostnader. 

De som har valgt en slik løsning blir benevnt som plusskunde. Produksjon til eget forbruk kan gjøres ved bruk av solceller, vindmølle eller tilsvarende. Dersom du produserer mer enn du selv forbruker kan dette forbruket selges til det offentlige strømnettet via Polar Kraft.

En typisk plusskunde har f.eks et solcelleanlegg som produserer strøm på boligen eller på fritidsboligen sin, som i enkelte perioder produserer mer strøm enn de forbruker selv. Dermed kan de selge strøm tilbake på nettet.

Polar Kraft har flere kunder som produserer strøm til eget forbruk og selger overskuddsenergien.

 

Tips til hvordan du går fram

  • Kontakt en elektroinstallatør for å være sikker på at huset eller hytta er egnet for egenproduksjon og få tips til hva du burde gjøre. Solcelle, vindmølle eller andre løsninger.
  • Spør kommunen din om du må søke for å installere solcelleanlegg.
  • Husk at du også må ta kontakt med nettselskapet i dette området før du utfører installasjonen. De vil kunne sikre at installasjonen blir satt opp og fyller kravene som trengs for å selge overskuddsstrøm.


Ønsker du å vite mer?

Send oss e-post: kunde@polarkraft.no så tar vi kontakt med deg.


SE MER INFORMASJON FRA NVE: