Polar Kraft

Hva er estimert forbruk?

Oppdatert

Estimert forbruk er en avregning av forventet forbruk i perioden og benyttes når vi mangler måleravlesning. Det forventede forbruket tar utgangspunkt i ditt årsforbruk, som beregnes av din lokale netteier. Når vi mottar avlesninger, tilbakeføres det tidligere estimerte forbruket og du avregnes for reelt forbruk.