Polar Kraft

Hva er nettleie?

Oppdatert

Nettleie er en utgift du betaler for å bruke strømnettet i området du bor. Nettleie må du betale uavhengig av hvilken kraftleverandør du velger, og er ikke en pris du kan forhandle. Du kan velge hvilken strømleverandør du ønsker å bruke, men du kan ikke velge nettleverandør. Forskjellige områder i Norge har forskjellige nettselskap. I Norge er det i dag litt over 100 nettselskaper, i Nord-Norge omtrent 30. Polar Kraft viderefakturerer nettleie fra de fleste nettselskapene, men vi fastsetter ikke nettleien. Spørsmål knyttet til nettleie må derfor rettes til nettselskapet.