Polar Kraft

Hva er spot/spotprisavtale?

Oppdatert

Spotpris beskrives enkelt som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. En spotprisavtale er basert på den samme prisen leverandørene kjøper inn strømmen for. Forskjellen på spotpris og innkjøpspris er at spotprisen beregnes ut ifra en gjennomsnittspris per time i løpet av en måned, mens innkjøpspris/timespot er den faktiske prisen som gjelder per time. Derfor vil spotpris i dette tilfelle bli rimeligere.

Spotprisen er en strømpris som henger sammen med det norske markedet og beregnes av strømbørsen Nord Pool ASA hver eneste dag, og vil derfor variere og være i konstant endring. Det vil si at strømprisen som betales til leverandørene reguleres etter hvordan den ligger på kraftbørsen, i tillegg til det evt. komme et fast gebyr samt noen faste påslag som betales til leverandørene basert på deres kWh, enten ved en fastpris, et påslag per kWh eller begge deler.

 Spotprisen på Nord Pool ASA er oppgitt uten mva og påslag og prisen står oppgitt i NOK/MWh, eller i EUR/MWh. Dersom du ser på prisen i NOK/MWh kan du flytte komma et hakk til venstre og du ser da prisen i øre/KWh.

Når du har en spotprisavtale vil du få strømmen til den samme prisen som vi kjøper den inn for.  I tillegg til spotprisen betales et avtalt påslag til strømleverandøren. Det er påslaget som skiller de ulike strømleverandørene fra hverandre og er hovedsaklig det som påvirker prisforskjellen. Spotprisen varierer fra time til time, og påvirkes blant annet av vær, temperatur og etterspørsel.

Spotpris strømavtale i forhold til andre avtaler:

Hvorvidt en spotprisavtale er riktig for husstanden din, vil avhenge av en rekke faktorer, og det er verdifullt å sammenligne spotpris priser med andre typer strømavtaler, f.eks. fastprisavtale. Mens spotpris vil gi en potensielt lavere pris når spotprisene er lave, det samme gjelder i motsatt retning, når spotprisen er høyere vil den totale strømregningen også bli høyere. Når det gjelder hvilken strømavtale som vil gi større besparelser på sikt, vil dette avhenge av en rekke faktorer knyttet til bruksmønstre,  sammen med fremtidige prisforskjeller - og forbrukerne må veie disse faktorene i sammenheng med deres individuelle husholdningsbehov. Hvis du vurderer spotpris strømavtale vil vi anbefale å vurdere følgende:

- Budsjett for svingninger i strømregninger, som noen ganger vil være høyere enn hvis du hadde fastprisavtale.

- Bruker du mindre strøm til tider da spotprisen generelt er høyere (for eksempel bytte til alternative oppvarmingsmetoder som gass og ved).

- Midlertidig redusere strømforbruket som følge av spesielt høye priser ved å bruke mindre strøm.

Har du flere spørsmål vedr. spotpris kan du ringe oss på tlf. 987 02006, eller sende en e-post til: kunde@polarkraft.no