Polar Kraft

Polar Eco

Oppdatert

Kan jeg se hvor mye strøm jeg bruker akkurat nå?

Ja, Polar Kraft tilbyr nå en enhet som kobles til strømmåleren som viser hjemmets energiaktivitet i sanntid.

Med Polar Eco har du oversikt over:

  • Strømforbruket ditt i sanntid - hvor mye bruker du akkurat nå?
  • Dagens og morgendagens spotpriser time for time (morgendagens priser blir tilgjengelig ca kl 13.00 hver dag)
  • Automatisk varsling ved større prisvariasjoner. Hvis Polar Eco ser at prisforskjellen mellom dagens priser og morgendagens priser er stor, vil du få et varsel om dette i appen
  • Du får også oversikt over historisk forbruk i EcoMonitor appen.
  • Du har mulighet til å slå Mill varmeovner med wifi-støtte av og på. Vil videreutvikles til å også kunne styre termostaten på ovnene.

Følgende ny funksjonalitet lanseres i nærmeste fremtid:

  • Utvidet varslingstjeneste: Mulighet for å sette inn et forbrukstak slik at appen vil varsle deg dersom strømforbruket går over dette taket.
  • Utvidet varslingstjeneste: Mulighet for å sette inn et pristak slik at appen vil varsle deg dersom spotprisen går over dette taket.

Les mer og bestill HER